FÅNGSAMHÄLLET SOM INTE SKULLE FINNAS, FÖREDRAG & BOKSLÄPP MED VIKTOR ENGLUND 4 DEC KL 18.00

Historikern Viktor Englund presenterar sin nya bok och berättar utifrån svenska exempel om hur det var att leva i det såkallade Philadelphiasystemet. Fängelsemodellen som användes i Sverige långt in på 1900-talet gick ut på att fångarna skulle vara totalt isolerade från varandra. I en sådan destruktiv miljö där nästintill alla dygnets timmar tillbringades i isolering blev många fångar psykiskt sjuka. Men de var inte utlämnade åt denna isolering. Genom uppfinningsrikedom och kreativitet lyckades fångarna upprätthålla förbindelser med varandra. Med hjälp av sådant som knackspråk och smugglade meddelanden blev kommunikation för många ett dagligt inslag i tillvaron. Fängelsetillvaron blev något annat än vad den var tänkt att vara. Det hade uppstått ett fångsamhälle som inte skulle finnas.

Efter föredraget finns möjlighet att köpa boken.

Plats: Teatern, Kulturhuset Gävle/Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 1.

Fri entré, ingen föranmälan.

HINSEBERG – ATT SKAPA MUSIK I ETT KVINNOFÄNGELSE, SARA THURESSON 16 NOV kl 14

Musikern Sara Thuresson har de senaste åren blivit extra uppmärksammad för sina projekt vid Sveriges tunga anstalter. Den 16 november kommer hon till Sveriges Fängelsemuseum och berättar om sitt projekt med kvinnor på Hinseberg, där de tillsammans skrev texter och musik. Arbetet resulterade i skivan ”Hinseberg” som kom ut 2017 och som Sara Thuresson under föredraget kommer att spela låtar från.

Efter spelning och föredrag kommer Sara Thuresson att hålla i en workshop i låtskrivande som avslutas med en öppen scen, för den som vill. I workshopen kommer Sara Thuresson att kompa på piano och hjälpa till att arbeta fram text och musik.

Kl 14.00 – 15.00 Föredrag och spelning. Fri entré. Ingen föranmälan behövs.

Kl 15.30 – 17.00 Workshop, som avslutas i öppen scen (frivilligt). Workshopen är gratis. Anmäl gärna senast 10 nov att du vill delta till anna.linander@fangelsemuseet.se. Deltagarna bjuds på fika med macka.

Föredraget och workshopen är två skilda aktiviteter, men den som vill får gärna delta i båda.

Evenemanget är en del av programserien ”Musik & Murar” och kommer att äga rum i lokalen ”teatern” i gamla cellfängelset som idag är Kulturhuset Gävle och Sveriges Fängelsemuseum. Evenemanget sker i samarbete med ABF Gästrikebygden, region Gävleborg och Gävle kommun.


KVINNLIGA BROTTSLINGAR I SKILLINGTRYCK, FÖREDRAG MED KARIN STRAND 6 NOV kl 18

Karin Strand (Svenskt visarkiv, Stockholm) har tidigare skrivit boken ”Brott, tiggeri och brännvinets fördärv – studier i socialt orienterade visor i skillingtryck”. Nu kommer hon till Gävle för att berätta om sin nya bok där hon undersöker hur kvinnliga brottslingar, närmare bestämt barnamörderskor, skildras i skillingtrycken och hur visorna förhåller sig till de verkliga händelserna.

Skillingtryck var fram till 1900-talets första decennier gatans sublitteratur och erbjöd nyheter, förströelse, inspiration och politik, många gånger i visform. I skillingtrycken kan man se marginaliserade gruppers uttryck och erfarenheter. Under kvällen kommer vi att få höra hur visorna i skillingtrycken kunde låta.

Föredraget är en del av programserien ”Musik & Murar” och kommer att äga rum i lokalen ”teatern” i gamla cellfängelset som idag är Kulturhuset Gävle och Sveriges Fängelsemuseum. Föredraget sker i samarbete med ABF Gästrikebygden. Ingen föranmälan behövs. Fri entré