Anstaltet Smälteryd

Den 15:e april i år ska de sista intagna ha lämnat anstalten Smälteryd, som ligger i Sätila mellan Göteborg och Borås. Sveriges Fängelsemuseum har därför dokumenterat anstalten inför nedläggning.

Anstalten Smälteryd har varit i bruk sedan år 1946, men själva gården har anor från 1700-talet. Det är en öppen anstalt, vilket innebär att de intagna kan röra sig fritt på området. Det finns varken övervakningskameror, stängsel eller taggtråd. Att personalen låser logementen på kvällarna är enbart för de intagnas egen säkerhet – handtaget sitter på insidan. Smälteryd är ett av landets sista fängelser som bedriver jordbruk och var det sista fängelset som hade ett skogslag.

De intagna är antingen direktplacerade med korta strafftider eller så har de suttit av ett längre straff på en sluten anstalt och flyttas till Smälteryd i slutet av straffet, för att successivt vänja sig vid friheten.