Skogsbjörn, Anstalten Åby

Sedan fotbojan infördes har beläggningen på öppna anstalter minskat. Sommaren 2013 var det dags för anstalten Åby, i Funbo utanför Uppsala, att stänga.
Åby var till en början ett majorsboställe, men år 1912 öppnade Centralföreningen till stöd för frigivna ”Åby lanthem”, ett arbetshem för frigivna fångar som hade svårt att få arbete. De saknade ofta arbetsintyg och goda referenser. På Åby kunde de skaffa sig nya genom att arbeta med snickeri, måleri, trädgård, skogs- och jordbruksarbete. Om du skötte dig och undvek rusdrycker fick du stanna tills du fått ett arbete.

Några år senare börjar Åby användas som konvalescentanstalt för män som brutits ner av långvarig vistelse i cellfängelse och området byggs då ut med fler logement. I slutet av 1930-talet råder det stor brist på ungdomsplatser, och därför tar Fångvården över Åby för att använda det som ungdomsanstalt år 1942. Senare blir det ett utslussningsannex till Långholmen och slutligen öppen anstalt för män.

Likt årsringar består anstaltsområdet av en blandning av äldre jordbruksfastigheter, villaliknande trähus och tegelpaviljonger från 1970-talet som berättar om de hundra år som förflutit sedan arbetshemmet togs i bruk. Kanske har detta redskap som använts vid skogsarbete varit med under hela resan?