Anatomisk modell

År 1913 blev gamla Gävleanstalten ”Straffängelse” för i huvudsak unga manliga förbrytare. Pojkarna som hamnade här var mellan 15 och 21 år, och många av dem hade lite eller ingen utbildning i ryggen. Detta leder till att Gävle blir ett av landets första länsfängelser som anställer en folkskollärare.

I våra samlingar finns föremål bevarade som har använts i undervisningen i kemi, fysik och biologi vid gamla Gävleanstalten – fängelset som idag är museum. På bilden ser du en handmålad anatomisk modell av ett öga.Till samlingen hör också en hjärna, ett öra, lungor, en frisk respektive sjuk lever, med mera. Dessa modeller tillverkades av Norstedts under första halvan av 1900-talet.