I FÖRVAR. REPATRIERINGEN. UTSTÄLLNING, HÖSTEN 2020

03 apr I FÖRVAR. REPATRIERINGEN. UTSTÄLLNING, HÖSTEN 2020

En utställning av konstnärerna Maria Backman och Hanna Sjöberg i ”Häktet” på Sveriges Fängelsemuseum, i samarbete med Region Gävleborg. Utställningen var planerad att invigas den 4 april 2020, men på grund av den pågående pandemin skjuts utställningen upp till oktober-november 2020.

Den 10 oktober 1944 låg Sveabolagets fartyg Warjo och Örnen förtöjda i hamnen i Gävle, redo att ta ombord omkring 900 sovjetmedborgare som skulle återföras från olika förläggningar och läger i Sverige . Det var sovjetiska krigsfångar som flytt över gränsen från arbetsläger i det av Tyskland ockuperade Norge.

Efter vapenstilleståndet mellan Sovjetunionen och Finland i september 1944 hölls Finland i ett skruvstäd och Sovjetunionen kunde nu organisera återtransporter genom Finland av sina medborgare som fanns i Sverige.

Enligt vittnesuppgifter var det oroligt bland männen. Visst ville de flesta komma hem. Men alla ville inte tillbaka till Sovjet. Och det fanns säkert några som inte själva riktigt visste vad de ville.  Kanske lämnade de nu en käresta i Sverige men samtidigt längtade de efter att äntligen få återse sin familj hemma i Ryssland eller Ukraina. Det gick inte att leva i båda världarna. Resan var oåterkallelig.

I Förvar drivs av konstnärerna Maria Backman och Hanna Sjöberg. Projektet fokuserar på skärningspunkter mellan då och nu, mellan här och där, mellan mikro- och makroperspektiv, mellan minne och konstruktion. Vår historia följer oss i nuet. Den är med och skapar vår föreställning om framtiden. Historien kan beskrivas från perspektiv som handlar om makt, tolkningsföreträde, tillträde till det offentliga samtalet.

I vilken form ser vi historien? Den amerikanske historikern Timothy Snyder beskriver den med rumsliga begrepp; space, in between, patterns. Strukturer, riktningar och perspektiv är också begrepp som används i konsten. Formen i sig kan beskriva ett ideologiskt ställningstagande.

Utställningen I Förvar. Repatrieringen undersöker händelserna i Gävle hamn. I en konstinstallation som kan liknas vid ett laboratorium letar vi efter spår av individer i kolonnerna.

I år är det 75 år sedan Andra Världskriget tog slut. Den 9 maj firas fredsdagen i Ryssland. Utställningen i Fängelsemuseet var planerad att på gå till den 10 maj 2020.

Läs mer om projektet http://hemligstämplat.nu/aktuellt/