Anstaltstidningar II: ”Krumbukt”

Krumbukt

Förra månadens föremål handlade om anstaltstidningar på Gävleanstalten, bland annat Fångarnas forum som hade ambitionen att nå ut nationellt, både inom anstaltsväsendet och till samhället utanför. Fångarnas forum grundades 1969, och samma år tas ytterligare en tidning från insidan av murarna ut till samhället. Tidningen Krumbukt, gavs ut genom Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, KRUM, som grundades 1966.

Krumbukt började som en anstaltstidning och gjordes av en grupp intagna. Målgruppen var intagna och personal på den aktuella anstalten. När redaktionen senare muckade följde Krumbukt med från anstalten, och blev en tidskrift för kriminalpolitisk debatt. Nr 1 kom 1969. Tidningen vände sig I första hand till KRUMs medlemmar men även andra som var intresserade av kriminalvårdsfrågor. Dess syfte var att fungera som språkrör för dem som engagerade sig i den kriminalpolitiska debatten, vara ett debattforum för dem som “drabbats av den så kallade vården” och fungera som ett komplement till kåktidningarna. Den var tänkt att fungera som en spegel av dialogen som fördes mellan KRUMs medlemmar i frihet och i fängelse samt förmedla verkligheten innanför murarna. KRUM kom att upplösas år 1984.

KRUM var ett av flera s k R-förbund som grundades under 1960-talet, vid sidan av exempelvis RFHL (Då Riksförbundet för narkotika och läkemedelsberoende) och RSHM (Riksförbundet för social och mental hälsa). År 1970 lanserades en gemensam tidning för R-förbunden: Pockettidningen R, som lyfte R-förbundens frågor och fick ett mycket stort genomslag. Pockettidningen R finns fortfarande, drivs idag i privat regi och har fått flera utmärkelser för sitt arbete med att belysa samhällsutvecklingen utifrån utsatta människors perspektiv.