B-botten, fd Anstalten Gävle

Sveriges Fängelsemuseum bedriver verksamhet i det som fram till år 1986 var anstalten Gävle. Du som har besökt museet kanske inte känner igen dig vid en första anblick, men du som upplevde gamla Gävleanstalten när den var i bruk känner nog igen dig desto bättre. På andra sidan av spiraltrappan ligger vår ena basutställning idag.

Efter att anstalten stängde år 1986 stod byggnaden tom och förföll fram till dess att en omfattande renovering påbörjades i början av 2000-talet. Men den var inte bortglömd. Birger Lindroos, som sedan år 1978 drivit det som då hette “Fängelsemuseet i Gävle” höll byggnaden under uppsikt, fotodokumenterade den och öppnade den för visningar. Just denna bild tog han år 1995, då byggnaden stod under rivningshot.

Just nu arbetar vi med bildsättning av en bok som har arbetsnamnet “Hotell Hamilton – Fd kriminalvårdsanstalten Gävle 1960–1986”. Boken utgör den avslutande delen av projektet “Fängelset i staden” som sjösattes i slutet av år 2015 och syftar till att samla in och tillgängliggöra Hotell Hamiltons moderna historia. I en arkivkapsel från Birger med osorterade fotografier hittade vi denna samling dokumentationsbilder. Vilken tacksamhet vi känner för att han, en augustidag år 1995, tog sig tiden att fotografera anstalten invändigt under en period när byggnaden gick en mycket oviss framtid till mötes. Boken om Hotell Hamilton är tänkt att släppas i slutet av oktober.