Biljardboll – Fängelset i staden

I projektet “Fängelset i staden” har vi intervjuat personer som minns gamla Gävleanstalten, och det har lett till att vi har fått se flera föremål i museets samlingar i ett nytt ljus. Bland dem sex stycken biljardbollar från gamla Gävleanstalten, som länge fört en stilla tillvaro i magasinet.

Intagna på “Hotell Hamilton”, som fängelset kallades, samlade ihop pengar och köpte tillsammans ett biljardbord under 1970-talet. Det ska under en period ha stått på B-botten (vån 2), i cellkorridoren, samt i samlingssalen på C-botten (vån 3). Många av de fd intagna och personal som delat med sig av sina minnen av anstalten nämner biljardbordet som en viktig samlingsplats där man möttes och spelade för att få tiden att gå på lediga stunder. “Vi lirade vi ju mycket fotboll, och spelade väldigt mycket biljard, och pingis på c-botten.”, berättar en fd vårdare. “Fångarna var ju väldigt kreativa, de ville ha biljardturnering och de ville ha pingisturnering och fanns det personer som var drivande och ville skapa aktiviteter var det bara att haka på och vara med.”, berättar en annan fd vårdare. “Det gick att ordna det mesta, om man kom med förslag. Intagna hade ju “tjyvmöten” och sen hade man stormöten med personalen.”, berättar en fd intagen.

När anstalten stängde 1986 såldes biljardbordet, trots stora protester. “Kommer ihåg att det var bråk om att man inte fick ta med biljardbordet härifrån till nya, det var mycket prat om det. Många tyckte det var trevligare att sitta här, man saknade gamla Hamilton, det var något man pratade om – iallafall i början.”