En hjältes död

Ser målningen bekant ut? Den är en kopia av konstnären Nils Forsbergs (1842-1934) kända målning ”En hjältes död” som hänger på Nationalmuseum. Målningen bygger på konstnärens egna upplevelser som sjukvårdssoldat i Fransk-tyska kriget och är en protest mot krigets meningslöshet. Trots detta uppfattade många den som en patriotisk skildring av en hjälte och konstnären belönades med guldmedalj på Parissalongen år 1888.

Den kopia som syns på bilden ovan finns på Sveriges Fängelsemuseum. Den målades av fången Leopold Pettersson 1914 då han satt på Gävle straffängelse under fem år, dömd för ”otukt med flicka under tolv år”. Hans tavlor sticker ut i våra samlingar, både i storlek och avseende teknisk skicklighet.