En inblick i bildarkivet

Trots att det har varit fotoförbud i våra fängelser har vi ändå ett litet bildarkiv. Vi har inspirerats av Hans Villius och Olle Hägers dokumentärer ”Svart på vitt” och berättar här i en video om den sk ”fångkampen” i allmänhet och Gävlefängelset i synnerhet under 1960- och 70-talen.