Cellfönster

Du som läst om november månads föremål känner till att cellfönstren var mycket små på 1800-talets fängelser. Fångarna fick inte titta ut – fönstren var enbart till för att ge arbetsbelysning.

 

På 1930-talet blev det dock ändring! Då hette justitieministern Karl Schlyter och han gjorde ett stort avtryck i den svenska kriminalvårdshistorien med sitt program ”Avfolka fängelserna!”. Schlyter ansåg att fängelsestraffet inte passade alla lagbrytare och såg därför till att institutionsvården byggdes ut. Det byggdes uppfostringsanstalter och ungdomsfängelser till ungdomarna, ”alkoholistanstalter” till alkoholisterna, samt sinnessjukhus och s k ”dårhus” till de psykiskt sjuka. Dessutom försvann bötesfångarna från landets alla fängelser. Schlyter bidrog också till att cellfönstren förstorades på många av landets cellfängelser. Dessa nya större fönster kallas ofta Schlyterfönster.