Kavaj från anstalten Mariestad

Hur intressant är egentligen detta? En vanlig mörkblå kavaj utan vare sig kriminalvårdsemblem, grader eller guldknappar. Men den har visat sig vara unik i våra samlingar!

I slutet av maj fick vi besök av uniformskännaren Göran Enqvist som tog sig tid att titta igenom våra samlingar. Detta visade sig vara en helt oanvänd kavaj till personalens tjänstedräkt, troligtvis av den modell som introducerades år 1939.

En gång om året, ofta i maj, brukade de statliga verken ha beklädnadsmönstring. Det innebar att personalens arbetskläder granskades för att se vad de var i för skick. När en uniform ansågs vara utsliten kastades den, men först sprättades knapparna bort för att återanvändas. Nya uniformer kunde sedan beställas från olika leverantörer. CBV i Karlskrona var en av de största. På bilden kan du se att etiketten från CBV sitter kvar på ena kavajärmen. Uniformsjackorna såldes med svarta knappar som beställarna sedan ersatte med sina egna. Den här kavajen var alltså tänkt att prydas med guldknappar och kanske också grader för att användas som tjänstekavaj av en anställd. Men av någon anledning kom det aldrig att ske.