Långrock, häktet Drags

Nära Drags yllefabrik vid Motala ström invigs Norrköpings kronospinnhus år 1790, som skulle ta emot och sysselsätta kvinnliga fångar från Götaland. Som namnet antyder arbetade kvinnorna med att spinna, från klockan fyra på morgonen till tio på kvällen. Arbetet hade två syften – dels skulle klädmanufakturerna få arbetskraft och dels skulle de intagna ”göra rätt för sig”. Anläggningen var modern i sin tid med stora salar och högt i tak där de intagna både sov och arbetade.

Spinnhuset skildrades av vice pastor Hans Olaf Sundelius i samband med ett besök år 1798: ”I arbetsrummet är allt ordentligt och rent. Inget skråne, inga trasor synas. I ett och samma rum befinner sig 40 människor, deras sängar, spinnrockar och övriga verktyg; likväl allt redigt och i skick.”

Spinnhuset blev med tiden fängelse och slutade sina dagar som häkte år 2013. I samband med nedläggningen förvärvade museet en så kallad långrock, som stått uppställd i ett trapphus. Långrocken har medeltida anor och kännetecknas av att den drivs för hand och fick ett uppsving under 1800-talets första decennier.