malin guard 1

Museipedagog Malin har visning för barn under höstlovet. Sveriges Fängelsemuseum 2022.

Museipedagog Malin tittar fram bakom en celldörr.