met_avrpl

metalldetektor; fynd;

förevisning av fynd efter metalldetektering på tidigare avrättningsplats i länet.

Arkeolog visar ett mynt från 1700-talet för en intresserad person.