Nycklar från gamla gävleanstalten

Vi har förstås många nycklar i våra samlingar, och just denna knippa har tillhört personal vid gamla Gävleanstalten, som togs ur bruk år 1986. Flera av nycklarna är likadana, vilket kan tyda på att denna knippa sattes ihop i samband med anstaltens avveckling.

Nu leder de inte längre någonvart, men en gång var de flitigt använda och mycket laddade arbetsredskap. Att ha nyckeln är att ha makt. Den stänger in och låser dörrar, men kan också låsa upp och befria. Hur många intagna har inte drömt om att erövra den?

Nyckeln har historiskt haft ett starkt symbolvärde. Sankte Per bär nyckeln till himmelriket och symbolen är också vanlig inom heraldiken. Men den kan också användas på mindre smickrande sätt – inte sällan kallar intagna kriminalvårdare för ”nyckelpigor”.