Porträttkollage fångvårdsstaten 1911

Även personalbilder har en historia. Under 1900-talets första decennier var det vanligt att göra illustrerade porträttkollage. I våra samlingar har vi porträttkollage från såväl enskilda fängelser som större fångvårdsenheter. Vanliga inslag, utöver porträttbilderna och text, är miljöbilder på det aktuella fängelset och dess omgivningar. De dekorativa illustrationerna anspelar ofta på fångvårdens symboler.

Här kan vi se fångvårdens dåvarande uppdelning i centralfängelser, rannsakningsfängelset, straffängelser, kronohäkten, tvångsarbetsanstalter samt den enda, och vid sin tid ökända, uppfostringsanstalten Bona för det yngre klientelet. Porträtten är omgivna av en illustrerad törnekrans, som kom att bli en viktig symbol i fångvårdens emblem. En religiöst laddad symbol var självklar då det var fängelseprästen som stod för vården i 1910-talets fångvård.