Styrketräningsövningar

Planschen kommer från anstalten Mariestad som var i bruk t o m år 2010. Den är inte daterad, men av typsnitt och layout att döma ser den ut att vara från 1930-talet – en tid då det för övrigt var mycket viktigt med idrott och hälsa, också bakom murarna. Det var en tid då man började tala om ”folkhälsa” – att en sund kropp ger en sund själ.

De fria vikter som mannen på planschen använder är dock ett minne blott. Efter flera uppmärksammade rymningar år 2004 utreddes säkerheten i våra anstalter, vilket bland annat ledde till att de fria vikterna förbjöds. Däremot är det tillåtet att träna på träningsredskap med begränsade vikter. Kriminalvården vill med detta bryta ner den machokultur och de osunda kroppsideal som finns i våra anstalter. Förslaget mötte stora protester från intagna runt om i landet.

Vill du veta mer om 1930-tal och motion bakom murarna? Se ”En sund själ i en sund kropp?” på vår Youtubekanal.