Tapet – FÄNGELSET I STADEN

 

Idag är gamla fängelset Hotell Hamilton, där vi bedriver vår verksamhet, återställt till ett ursprungligt utseende med plankgolv och putsade väggar. Men innan år 1986, de sista decennierna som anstalten var i bruk, såg den mycket annorlunda ut. Bland annat hade man börjat tapetsera i cellerna, som tidigare var putsade eller målade med kalkfärg.

Under de sista decennierna renoverades cellerna med jämna mellanrum. ”Cellerna rustades vartefter. Det var alltid någon fånge som var kunnig, och som hjälpte till och målade och tapetserade”, berättar en tidigare vårdare.

I samband med den omfattande renoveringen av Hotell Hamilton 2001-2003 togs några tapetrester till vara. Som dessa röda med noter, de fanns även i grönt. Andra tapeter var mer stramt rödrutiga. Den mest förekommande modellen av de som tagits tillvara är en ljusblå tapet som användes under de sista åren som anstalten var i bruk, samt en ljusgrön med vit stänkmålning som bevarats i cellerna 40 och 41 i museets basutställning “Hotell Hamilton 2.0”.