Tjänstebricka M/1974

Med 1974 års tjänstedräkt för kriminalvårdspersonal lanserades flera nyheter. Utöver att kläderna var gjorda av det moderna materialet polyester lanserades också en tjänstebricka. Den skulle sitta på vänster skjortbröst och kom att ersätta de militära graderna som hade använts ända sedan 1800-talet. Eller rättare sagt, graderna försvann från tjänstedräkten och hamnade på tjänstebrickan istället. På den blå ytan fästes mattförgyllda knappar, så kallade funktionsmarkeringar. De tre knapparna betyder att personen som använt den här namnbrickan arbetade som bevakningsföreståndare eller övertillsynsman. Tillsynsmannen bar två knappar och vårdaren en knapp. Den anställdes namn textades på märkband som fästes på det nedre guldfärgade fältet, och även märkbanden hade olika färg som berättade om personen arbetade med administration, tillsyn, ekonomi eller arbetsdrift.