Utsikt från cellfönster – Fängelset i staden

Vi fortsätter att undersöka gamla Gävleanstalten, Hotell Hamiltons, moderna historia. På 1980-talet var ett “fängelse i staden” inget ovanligt. Fortfarande användes många av de drygt fyrtio cellfängelser som byggdes under 1800-talets andra hälft. Utöver Gävle också i Hudiksvall, Falun, Härnösand, Mariestad, Göteborg, Västerås och Uppsala, för att nämna några. Idag har alla tagits ur bruk, bortsett från anstalterna i Kalmar och Haparanda.

Runt de gamla cellfängelserna har staden hunnit växa och de har hamnat i allt mer centrala lägen i städerna. Detta foto, taget från en av cellerna på Hotell Hamilton illustrerar det tydligt. Denna cell har också ett extra stort fönster, som en gång i tiden förstorades för att underlätta för fångar som led av cellskräck. Genom fönstret ser vi flerfamiljshusen som byggdes på Hamiltongatan under 1950-talet.

Att cellfängelserna tagits ur bruk har flera skäl, de är ålderdomliga och har inte haft vår tids krav på tillgänglighet och säkerhet. Det är också kostsamt att driva många mindre enheter, vilket denna kategori av anstalter hade kommit att bli. I samband med 1974 kriminalvårdslag planerades en nybyggnation av flera nya lokalanstalter, avsedda att ”ersätta föråldrade eller olämpliga anstalter”. Redan då finns planer på att stänga Hotell Hamilton och bygga en modern lokalanstalt i Gävle.

I samband med planerna om nedläggning av Hotell Hamilton intervjuar Arbetarbladet en man som bodde högst upp i bostadshuset på Hamiltongatan 18. Hans utsikt från balkongen vette rakt in mot rastgården.

Pojkarna på anstalten ska ju också vara någonstans, och jag har då aldrig hört någon av dem som bor här i kvarteret klaga över några störningar, så för den delen kan de gott få vara kvar i stan.