TANDKRÄM – FÄNGELSET I STADEN

 

I projektet “Fängelset i staden”, där vi undersöker gamla Gävleanstaltens moderna historia, har tandkräm varit ett inslag i flera av de minnen som vi har samlat in. En tidigare bildlärare har berättat att en av deltagarna i en konstcirkel som han ledde på anstalten under 60-talet använde tandkräm i brist på vit färg. En fd kriminalvårdare har berättat att han vid ett tillfälle kände en stark doft av tandkräm i en av cellkorridorerna. När han undersökte saken närmare upptäckte han att ett av de vitmålade gallren i korridorens ena fönster var avsågat. Då märkena efter sågningen hade maskerats med tandkräm syntes det inte vid en första anblick, men doften avslöjade vad som skett. Andra har berättat att tandkräm kunde användas som häftmassa, av de som ville sätta upp bilder och planscher i cellerna.

Sveriges Fängelsemuseum bedriver verksamhet i gamla Gävleanstalten, som stängde sommaren 1986. Den enda cell som bevarats med 1986 års utseende är cell 40, “Stickans” cell på b-botten. Sedan vi har fått ta del av dessa berättelser syntes de plötsligt tydligt – tandkrämsfläckarna på tapeterna som visar var bilder tidigare varit uppsatta.