Arbetskläder, anstalten Norrtälje

Arbetskläder, anstalten Norrtälje
I början av 1900-talet började en första professionalisering av arbetsdriften innanför murarna. I samband med första världskrigets utbrott övergav fångvården länsfängelsesystemet och inrättade straffängelser som erbjöd en professionell arbetsdrift, med olika inriktningar. Här i Gävle satsades det på skrädderi, och i museets bevarade beställningsliggare ser vi att Gävlefängelset levererade patientkläder till Ulleråkers sjukhus, signalflaggor till SJ och fångkläder till andra fängelser.
Efter andra världskrigets slut moderniserade fångvården ytterligare och inrättade bland annat mekaniska verkstäder. Josef Pettersson beskriver i sin självbiografi ”Förvarade 3000” (1975) arbetsdriften vid anstalten Härlanda i Göteborg i slutet av 1950-talet. Trots att det inte alltid fanns arbete skulle han och hans medintagna varje morgon gå till ”mekan”, stämpla in och ta på sig blåkläder prydda av ”Fångvårdsanstalten Härlanda” stämplat i svart.
Arbetsskjortan av bussarongmodel som syns på bilden har dock använts på Fångvårdsanstalten Norrtälje, nybyggd år 1958. Fängelset var toppmodernt, uppbyggt som en industri omgiven av bostadspaviljonger. En av tankarna bakom industrifängelset var att arbetet innanför murarna skulle göra det enklare för de intagna att ta sig ut på arbetsmarknaden efter avtjänat straff.