Kryckor

Vad händer om jag har en funktionsnedsättning och blir dömd till fängelse? Månadens föremål kommer den här gången från tre olika samlingar: ett par moderna kryckor från anstalten Håga samt två äldre modeller av trä med läderförstärkning. Den till vänster i bild har använts ”hos oss” i gamla cellfängelset, Gävle.

Fångvården har sedan dess tillkomst arbetat med tillgänglighet på olika sätt, ofta med tanke på personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ett tidigt initiativ var att förstora vissa cellfönster för att underlätta för fångar som led av cellskräck. Men vi vet mindre om hur lokalernas fysiska funktionshinder upplevdes och hanterades. Hur väl fungerade 1800-talets cellfängelser med höga smala trappor, byggda långt från dagens krav på fysisk tillgänglighet?

År 1957 inrättades den första så kallade fångkolonin som var särskilt anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Denna typ av anstalt fanns in på 1990-talet. Idag gör Kriminalvården istället en individuell bedömning om var du ska placeras, utifrån kriterierna tillgänglighet och säkerhet.