Beslagtaget rökverk

Precis som utanför murarna är det förbjudet att inneha och använda narkotika under tiden i fängelse. Där gäller samma regler även för alkohol och läkemedel som inte förskrivits av läkare. Den som bryter mot reglerna kan bli polisanmäld och den villkorliga frigivningen kan senareläggas.

I våra samlingar finns många föremål som vittnar om att nöden är uppfinningarnas moder. Om den insmugglade pipan blivit beslagtagen kunde den driftiga göra sig en egen med hjälp av en hushållsrulle, folie och lite tejp. Den insmugglade narkotikan och alkoholen gömdes ofta i fängelsets gemensamma utrymmen för att ingen skulle framstå som skyldig om det upptäcktes. I början av 1980-talet avslöjades exempelvis mäsktillverkning* i ett piano som fanns i gamla Gävleanstalten.

I cellerna var ventilationsutrymmet ett populärt gömställe, men också sängarna under tiden de var gjorda av ihåliga stålrör. De som fick narkotikaklassad medicin av sköterskan kunde gömma den dagliga dosen under tungan. I stället för att svälja kunde han eller hon sedan gömma tabletterna i de ihåliga sängbenen. Efter ett par dagar hade man antingen sparat ihop till lite kapitalvaror i fängelsehandeln eller åtminstone till ett rus. I vår utställning Hotell Hamilton kan du se haschpipor gjorda av läskburkar, en pepparkvarn, saftflaskor samt en i fängelsets snickeri tillverkad polisbil av trä med extra långt ihåligt avgasrör samt ett hål i biltaket…

* Mäsken kunde förutom vatten och socker eller saft, innehålla frukt från kvällens efterrätt. För att starta jäsningen placerades det i en plastflaska bakom det varma elementet.