Gummistövel

En dag i slutet av 1970-talet bestämde sig gummistövelns ägare för att rymma från anstalten Hinseberg med en medintagen. Båda hade varit med förr – de hade hunnit avtjäna flera fängelsestraff var sedan slutet av 1960-talet. Plötsligt dyker det rätta tillfället upp – i ett obevakat ögonblick klättrar de över stängslet, men i flykten åker ena gummistöveln av! Personalen hittar den och tar den till vara, då de misstänker att hon nog ändå skulle komma tillbaka så småningom. Mycket riktigt, när hon till slut kommer åter finner hon gummistöveln i sin cell, vitmålad och fylld av blommor!

Gummistöveln är märkt ”Tvätten”, vilket står för arbetsplatsen Tvätteriet på Hinseberg. Arbetet där skildras i Berit Hedebys bok I de fördömdas värld – rapport från kvinnofängelset (1982) som bygger på de dagboksanteckningar som hon författade under ett fängelsestraff, som bland annat avtjänades på Hinseberg. Hedeby var för aktiv dödshjälp och blev dömd till fängelse då hon hjälpt en svårt MS-sjuk man att avsluta sitt liv. Från Hinseberg skrev hon ett flertal personliga artiklar till Dagens Nyheter om sin fängelsevardag. Hon bröt därmed mot oskrivna kåklagar och blev därför en impopulär medfånge.

Anstalten Hinseberg ligger utanför Örebro och är sedan 1960 Sveriges största kvinnoanstalt med 91 slutna och 22 öppna platser.