FÅNGSAMHÄLLET SOM INTE SKULLE FINNAS, FÖREDRAG & BOKSLÄPP MED VIKTOR ENGLUND 4 DEC KL 18.00

Historikern Viktor Englund presenterar sin nya bok och berättar utifrån svenska exempel om hur det var att leva i det såkallade Philadelphiasystemet. Fängelsemodellen som användes i Sverige långt in på 1900-talet gick ut på att fångarna skulle vara totalt isolerade från varandra. I en sådan destruktiv miljö där nästintill alla dygnets timmar tillbringades i isolering blev många fångar psykiskt sjuka. Men de var inte utlämnade åt denna isolering. Genom uppfinningsrikedom och kreativitet lyckades fångarna upprätthålla förbindelser med varandra. Med hjälp av sådant som knackspråk och smugglade meddelanden blev kommunikation för många ett dagligt inslag i tillvaron. Fängelsetillvaron blev något annat än vad den var tänkt att vara. Det hade uppstått ett fångsamhälle som inte skulle finnas.

Efter föredraget finns möjlighet att köpa boken.

Plats: Teatern, Kulturhuset Gävle/Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 1.

Fri entré, ingen föranmälan.