Flygfoto Anstalten Håga

Förra månaden visade vi skylten mot Håga Sjukhus, och nu är vi framme vid anstaltsområdet. Fotot är troligtvis taget under 1990-talet. Idag är minigolfbanorna borttagna och en gång har byggts mellan huvudbyggnaden och den sidobyggnad som innehåller arbetsdriften, till vänster i bild.

När du besöker Håga går du först in genom den grind som syns längst ner till vänster i bild. Sedan kommer du fram till centralvakten som ligger integrerad i den stenmur som omsluter det före detta sjukhuset. I den högra byggnadskroppen finns utöver centralvakten också personalutrymmen och den vänstra innehåller lokaler för arbetsdriften.

Innanför murarna och dess byggnader ligger det före detta sjukhuset. Den karaktäristiska höga delen av byggnaden är ett trapphus, som också innehåller kontor och ett andaktsrum. Till höger ligger avdelningarna med bostadsrum och ett gemensamhetsutrymme för intagna på varje våningsplan. Än idag finns medicinskåp från sjukhustiden kvar, inbyggda i väggarna i korridorerna.

Arkitekten bakom Håga hette Gustaf Birch Lindgren och hade dessförinnan ritat Hall och ungdomsfängelset Skenäs. I januari skrev vi att Hågas enkla, moderna utseende var mycket annorlunda jämfört med 1910-talets närmast slottsliknande cellfängelser i Malmö och Göteborg. Vem hade då ritat dessa? Ingen mindre än Birch Lindgrens pappa, arkitekten Gustaf Lindgren.