Vägskylt, Håga sjukhus

År 2013 kommer för oss att vara mycket förknippat med alla nedläggningar inom Kriminalvården. För att dela med oss av det vi sett under den resan kommer 2014 års Månadens föremål belysa ting från de nu nedlagda verksamheterna.

”Jag blev erbjuden att få komma till Håga, ett fängelsesjukhus för fångar med psykiska problem.” skriver Sandhamnsligans ledare Fleming Broman i sina memoarer från 1982. Håga ligger utanför Södertälje och är sedan år 1970 en kriminalvårdsanstalt för män, men har en historia längre än så. Två kilometer västerut ligger den riksbekanta anstalten Hall, med en bakgrund som uppfostringsanstalt för varnartiga barn. För att anpassa verksamheten efter ny lagstiftning år 1926 byggs avdelningen Hågakolonien

Vägskylten på bilden kommer på plats knappt tjugo år senare, år 1943. Hågakolonien har då tagits ur bruk och istället står där ett sjukhus för kriminellt belastade patienter – en modern, avskalad gul tegelbyggnad omgärdad av mur. Kontrasten är stor mot de sista närmast slottsliknande cellfängelser som uppfördes i Malmö och Göteborg under 1910-talet. Mycket har också hänt inom fångvården under dessa tre decennier. Skylten mot Håga Sjukhus berättar om samtidens kategorisering av fångarna och psykiatrins ökade inflytande. Istället för att dela upp fångarna efter geografisk tillhörighet ska de nu erbjudas vård utifrån deras speciella behov, en fråga som drevs av bland andra justitieminister Schlyter under 1930-talet. Under tiden som följer kompletteras de gamla cellfängelserna därför av såväl ungdomsfängelser som rättspsykiatriska kliniker.