Gamla Gävleanstalten 1978 – Fängelset i staden

År 2016 har det gått 30 år sedan gamla Gävleanstalten togs ur bruk. Detta kommer vi att uppmärksamma på olika sätt inom projektet ”Fängelset i staden”.

”Månadens föremål” under 2016 kommer att ha en koppling till gamla Gävleanstalten och dess moderna historia, dvs 1960-, 70- och 80-tal. Vi inleder med ett foto från hösten 1978, taget av museets grundare Birger Lindroos. Några år dessförinnan hade en ny kriminalvårdslag trätt i kraft. Gamla Gävleanstalten, som tidigare ingått i den sk interneringsräjongen, blev med detta en sk lokalanstalt. Lokalanstalterna var, som namnet antyder, mindre och stadsnära. Tanken var att personer med kortare strafftid skulle få möjlighet att avtjäna tiden så nära sin hemstad som möjligt, bland annat för att underlätta kontakten med anhöriga, arbetsförmedlingen och andra instanser i samhället, i återfallsförebyggande syfte. Det byggdes en rad nya lokalanstalter under 80-talet, däribland den nuvarande anstalten Gävle, som ersatte den gamla sommaren 1986.
Idag huserar Kulturhuset Gävle och Sveriges Fängelsemuseum i byggnaden. Tittar man på bilden är byggnaden sig ganska lik efter 38 år. Men år 1978 var den sandfärgad med vita detaljer, idag är den jämngul. De frodiga buskarna på gården finns inte kvar, inte heller stängslet som markerar ingången från porten i muren till huvudingången där inskrivningen låg.