Hobbyarbete

Denna träskulptur föreställande två män som drar fingerkrok är tillverkad kring år 1970 av Henry F, som då var interneringsfånge i gamla Gävleanstalten. Skulpturen ser ut att vara inspirerad av Döderhultarn – skulptören Axel Petersson (1868-1925) som gjorde sig känd för sina grovt tillyxade karikatyrer och porträtt.

Under tiden som Henry avtjänade sitt straff, var Gävlefängelset en interneringsanstalt för återfallsförbrytare. Internering innebar att fängelsestraffet inte var tidsbestämt, så strafftiden kunde bli väldigt lång. Vissa interneringsfångar i Gävle försökte därför göra sina celler mer personliga och hemtrevliga. Några hade fåglar som husdjur, och för att fåglarna inte skulle behöva sitta i sina burar hela dagarna fick de ibland flyga fritt i fängelsets mittskepp.

Under samma tidsperiod utkämpades en fångkamp i hela Sverige som fick mycket stöd även utanför murarna. Man kämpade för en mer human kriminalvård utan brevcensur och isoleringsstraff. Organisationer som Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering (KRUM) och Förenade Fångars centralorganisation (FFCO) bildades, men är idag upplösta. År 1974 tillkom en mer liberal kriminalvårdslag.