Klänning från Centralfängelset i Växjö

 

År 1956 köpte Kriminalvården slottet Hinseberg i Frövi utanför Örebro, och påbörjade genast arbetet med att förvandla egendomen till en anstalt för kvinnor. Innan dess låg centralfängelset för kvinnor i Växjö.

I samband med flytten till Hinseberg packades även en samling äldre anstaltskläder, skor och annan textil som använts på Växjö. Ett av de många plaggen är denna rutiga bomullsklänning, som av utseendet att döma troligen användes omkring år 1940. Klänningen berättar något om Fångvårdens modernisering under 1900-talets första decennier. De tunga anstaltskläderna av vadmal och buldan som använts sedan 1800-talets mitt börjar få sällskap av mer moderna arbetskläder.

Under åren har även kläder som använts på Hinseberg sparats i lådorna. Tack vare detta kan vi nu följa hur klädedräkten förändrats från ca sekelskiftet 1900 fram till 1990-talet!