Stämpel, Fångvårdsanstalten Gävle

Vi har en hel del stämplar i våra samlingar. Våra äldsta stämplar har använts omkring sekelskiftet 1900 och visar ofta institutionens namn såsom ”Straffängelset Gävle” eller ”Kolonien Åby”. Vi kan återfinna samma stämplar i anstalternas skolböcker och den andliga litteratur som fångarna hade tillgång till. Ju längre fram i tid vi kommer, ju mer variation blir det på stämplarna i våra samlingar. De fungerade som arbetsverktyg när något skulle registreras, erkännas och bevittnas. De kunde ange när något var konfidentiellt eller en kopia och vem som var avsändare till interna eller utgående handlingar.

Arsenalen av stämplar förvarades ofta på en rund ställning på medarbetarens skrivbord. År 2006 fick vi in en samling stämplar som använts vid gamla fängelset i Gävle. På dynan till den som syns på bilden står ”Fångvårdsanstalten Gävle”. Den är, i likhet med många andra i samlingen, tillverkad på företaget Gävle Stämplar, som grundades 1938. Stämpeln är gjord av rödbok, som är ett stabilt träslag som lämpar sig för användningen. Stämpeldynan är gjord av vulkaniserat gummi.

Begreppet ”fångvårdsanstalt” användes framförallt under perioden 1946 – 1974, vilket kan ringa in tiden när just den här stämpeln användes.