KVINNLIGA BROTTSLINGAR I SKILLINGTRYCK, FÖREDRAG MED KARIN STRAND 6 NOV kl 18

Karin Strand (Svenskt visarkiv, Stockholm) har tidigare skrivit boken ”Brott, tiggeri och brännvinets fördärv – studier i socialt orienterade visor i skillingtryck”. Nu kommer hon till Gävle för att berätta om sin nya bok där hon undersöker hur kvinnliga brottslingar, närmare bestämt barnamörderskor, skildras i skillingtrycken och hur visorna förhåller sig till de verkliga händelserna.

Skillingtryck var fram till 1900-talets första decennier gatans sublitteratur och erbjöd nyheter, förströelse, inspiration och politik, många gånger i visform. I skillingtrycken kan man se marginaliserade gruppers uttryck och erfarenheter. Under kvällen kommer vi att få höra hur visorna i skillingtrycken kunde låta.

Föredraget är en del av programserien ”Musik & Murar” och kommer att äga rum i lokalen ”teatern” i gamla cellfängelset som idag är Kulturhuset Gävle och Sveriges Fängelsemuseum. Föredraget sker i samarbete med ABF Gästrikebygden. Ingen föranmälan behövs. Fri entré