Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 1917. Från Anstalten Kirseberg, Malmö

Till och med en präst kan behöva hjälp för att hålla reda på högtiderna under året. Då kan en handbok för just detta vara till hjälp!

Den här kyrkohandboken kommer från anstalten Kirseberg i Malmö, ett cellfängelse som byggdes år 1914, Där skulle de intagna avtjäna sitt straff i total isolering. Den andliga vården ansågs viktig för rehabiliteringen av fångarna. Under tiden för cellfängelserna var det prästerna som stod för vården av fångarna då själavården var en viktig del av cellfängelseideologin.

När den här kyrkohandboken kom till Kirseberg hade livet på anstalten förändrats något, år 1916 gjordes en första uppmjukning av cellstraffet och då fick fångarna ha sina dörrar öppna och även börja arbeta tillsammans.

Kyrkohandbokens historia är lång, den äldsta sägs vara från c:a 100 e.kr skriven av Didaché. Den första i Sverige var utgiven av Olaus Petri “Een handbock påå swensko”, Ther doopet och annat mera vthi ståår” år 1529 och “Then swenska messan” från år 1531. Olaus Petris skrifter byggde till största del på den svenska medeltida traditionen och på Luthers skrifter.

Det har gjorts många uppdateringar av kyrkohandboken genom åren och just nu pågår en uppdatering som ska behandlas av kyrkomötet hösten 2017 och kan efter det tidigast tas i bruk under 2018. Idag finns kyrkohandboken i Sverige översatt till flera av de minoritetsspråk vi har, och just nu pågår ett arbete med att översätta delar av handboken till Romani chib.

En kan ju alltid hoppas att den nya kyrkohandboken kommer att få lika fina illustrationer som den här boken från 1917!

Jag som står för “månadens föremål” den här månaden är Lina Ohlsson-Björk som genom min utbildning till föremålsantikvarie vid Uppsala universitet har praktik på Sveriges Fängelsemuseum.