Kedja från avrättningsplatsen i Rengsjö

Den 10e maj år 1832 fick en bonde från Österböle i Rengsjö socken delta i sin sista gudstjänst i Rengsjö kyrka. Efter gudstjänsten föll skarprättarbilan över hans hals vid avrättningsplatsen på sockenrån mellan Rengsjö och Bollnäs.

Bonden från Österböle hade i juli år 1831 slagit ihjäl kolaren Jonas Persson från Njupa. För dådet fälldes han för dråp med döden som straff. Tiden i fångenskap innan dess att avrättningen skulle äga rum fick han tillbringa i slottshäktet, där vi idag har utställningen ”Androm till skräck och varnagel”. En dryg vecka före avrättningen fördes han tillbaka till Rengsjö med beväpnad eskort.

Efter det att bonden blivit avrättad jordfästes hans kropp i ovigd jord i anslutning till avrättningsplatsen och där låg han kvar till år 2014 när Länsmuseet Gävleborg gjorde en utgrävning av platsen. I graven fanns kvarlevorna av bonden, rester av hans kläder och spikar från kistan. Precis i anslutning till graven låg den här kedjan.
Exakt vad kedjan har varit till vet vi inte säkert, men den kan ha tillhört ett arm- eller fotfängsel.

Vid utgrävningen dokumenterades fynden och de kvarlevor som fanns efter bonden återbegravdes i en ny kista på kyrkogården i Rengsjö i vigd jord. De övriga föremål som fanns i graven finns nu hos oss.

Avrättningsplatsen i Rengsjö är en av de avrättningsplatser som ingår i det projekt som just nu pågår här på Sveriges Fängelsemuseum om avrättningsplatser i Gävleborgs län.
För den som vill läsa mer om utgrävningen finns rapporten från Länsmuseet Gävleborg här:

http://www.lansmuseetgavleborg.se/…/190/xlm_rapport_2014-22…

Jag som står för “månadens föremål” den här månaden är Lina Ohlsson-Björk som genom min utbildning till föremålsantikvarie vid Uppsala universitet har praktik på Sveriges Fängelsemuseum.