Oblatask, häktet Drags

Det fd häktet Drags i Norrköping, som togs ur bruk år 2013, har en lång historia. Det byggdes år 1790 som spinnhus, en förbättrings- och straffanstalt för kvinnor.

I samband med nedläggningen av häktet Drags förvärvade vi ett antal föremål från den gamla fängelsekyrkan, bland annat denna oblatask av silver med en inskription som lyder: ”Allmänna straff och arbetsfängelsets Kyrka i Norrköping af dess Predikant och hans Hustru. Tacksamhet för Guds nåd den 21 mars 1850. Joh 6 Cap 51 vers”

År 1850, då oblatasken fann sin plats i fängelsekyrkan, hade det gamla spinnhuset just bytt inriktning. Året innan bestämdes det att alla livstidsdömda kvinnor fortsättningsvis skulle förvaras i Norrköping. De kvinnor som dömts för lösdriveri fördes därför till straffängelset i Stockholm. Och från Stockholm skickades i samband med detta 49 livstidsfångar till Norrköping. I detta skede fick spinnhuset sitt nya namn – Allmänna straff och arbetsfängelset i Norrköping.

Samtidigt har de första cellfängelserna i landet redan byggts, där intagna ska få ”vård i isolering”, men i Norrköping fortsätter de intagna att arbeta tillsammans och sova i stora sovsalar.